VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchovaAdaptace Prahy na změnu klimatu

ADAPTACE PRAHY NA ZMĚNU KLIMATU

Environmentální vzdělávací projekt „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ pro mateřské, základní a střední školy vznikl přepracováním úspěšného projektu Adaptace sídel na změnu klimatu přímo pro potřeby pražských škol. Žáci v něm budou zkoumat klimatické jevy, které ohrožují Prahu a její jednotlivé městské části.

Projekt „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ je společný název pro tři projekty:
– projekt 01/71 ČSOP Koniklec, p. s. „Interaktivní program pro děti – Adaptace na změnu klimatu“ – podpořený Hlavním městem Prahou
– projekt Ekocentra Koniklec, o. p. s. „Místní adaptační fóra – iniciace adaptačních aktivit (MAFIAA)“ – podpořený Hlavním městem Prahou
– projekt Ekocentra Koniklec, o. p. s. „Simulační hra pro žáky středních škol v ČR o adaptaci sídel na změnu klimatu – Adapťáci“ – podpořený Ministerstvem životního prostředí.